onsdag, september 06, 2023

Råsänen, Selle og ytringsfriheten


Går alt etter planen vil vil utfallet av rettssaken mot den kristne finske politikeren og legen Pävi Räsänen (bildet) kunngjøres senest 30.november. Dommeren kunngjorde nemlig at retten ikke greier å holde den ordinære fristen på 30 dager. Det gir oss muligheten til å bruke disse dagene til å be for Päivi. 

Det er ikke så mye nytt å melde fra selve rettsaken - det er de samme argumentene som brukes for å få henne dømt for hatkriminalitet - men det er et par ting som jeg synes er nokså oppsiktsvekkende, ting som er fremkommet siden forrige rettsrunde:

Det viser seg nemlig at det var en luthersk prest, Harri Meronen, som politianmeldte henne. Dette minner meg om ordene fra 1.Johannesbrev: "... og mange antikrister har stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. De kom fra oss, men de var ikke av oss..." (1.Joh 2,18) Etter flere lange avhør av den tidligere finske innenriksministeren innstilte politijuristene på å avslutte saken uten etterforskning. Finsk politi uttalte da at etterforskning ikke kunne brukes som en kanal for å kritisere «frie religiøse meninger og verdier, selv om de ble oppfattet som forstyrrende og upassende». 

Så kommer det andre oppssiktsvekkende i denne saken: Statsadvokaten var imidlertid av motsatt oppfatning. Det ble tatt ut tiltale med hjemmel i lov om etnisk agitasjon, seksjon ti om krigskriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten. 

Intet mindre! Det Päivi Räsänen har gjort er å sitere fra Bibelen og holde fast ved kirkens syn på ekteskapet gjennom 2000 år. Men slike meninger tåles ikke i samfunnet slik det er blitt, selv ikke av kirkens egne. Da anklages man for hatkriminalitet. Er det virkelig et slik samfunn vi vil ha? 

Nå ser vi at ting er i gang her i Norge også. Nå er ikke partiet Konservativt og dets partileder 'my cup of tea', men jeg reagerer kraftig på at hans og partiets meninger sensureres av sosiale medier, ikke minst under en valgkamp. Saken er som følger: Under Arendalsuka ble det i år for første gang arrangert en såkalt småpartidebatt.Konservativt, tidligere Partiet De Kristne var et av partiene som stilte opp. Og som en helt naturlig ting la de ut klipp fra ting partileder Erik Selle sa, på sosiale medier.

Men nå har en slik videosnutt -  det aktuelle videoklippet handlet om Rosa Kompetanses virksomhet i skoler og barnehager - og skal ha oppnådd nesten 100.000 visninger, blitt fjernet fra Tik Tok. Det sosiale mediet mener budskapet som ble fremmet under partilederdebatt var «hatefullt». Konservativt har klaget på avgjørelsen, men Tik Tok opprettholder både slettingen og begrunnelsen.

Er det et slikt samfunn vi vil ha eller er i ferd me å få, at ytringsfriheten og tros- og samvittighetsfriheten skal tas fra oss? 

De som ber for Norge og Norden har mye å be om. 

Det er bare et tidspørsmål  før kristne i Norge anklages for hatkriminalitet - eller som i Finland for "krigskriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten" - fordi vi siterer Bibelen og ytrer oss mot Pride, Fri og Rosa Kompetanse, og stilles for retten.

Ingen kommentarer: