torsdag, september 14, 2023

Over alt annet


Når det skjer så mye i vår verden som skaper reell bekymring, og når profetier med rette advarer oss om det som kommer, kan vi ikke glemme denne ene tingen – Gud er over alle ting. Ingenting som skjer i vår verden er uten hans viten. Hans forløsningsplan er større og kraftigere enn helvetes mest onde og truende plan. Hans makt er uten sidestykke i denne verden eller i himmelen ovenfor.

I dag må alle vi som følger Jesus Kristus stoppe opp og bruke et øyeblikk på å kalibrere fremtidens visjon. Inntil vår forståelse av Herren er over alt det som forårsaker oss bekymring, vil vi ikke ha den troen som trengs for å navigere gjennom hendelsene som vil utspille seg i de kommende dagene. Det handler ikke om at Gud vinner. Da Jesus sto opp fra de døde, ble helvete beseiret. Fra det perspektivet er vi kalt til å tolke verden rundt oss.

Med denne virkeligheten følger en forståelse av Guds trofasthet for hva som enn skjer i fremtiden. Det er en høyere forståelse enn vår mest detaljerte mening om tidens ende og hva vi tror vil skje i mellomtiden. Det høyeste nivået i vår tenkning er ikke et reisemål. På sitt beste er den begrenset, og den må oppleve en pågående forpliktelse til fornyelse, ellers vil vi parkere tankene våre på et sted med stivhet og ikke være i stand til å se noe større og mer omfattende som Gud utfører.

Når vi tror vi har funnet ut av alt, gjør vi det ikke. Først når vi forstår at noe høyere og vakrere er i spill under Guds ledelse, vil vi kunne oppleve hans fred når den kulturelle og åndelige uroen er så intens at det virker for et troløst og ufornyet sinn at "Verden går til helvete i en håndkurv."

«Mine tanker er ikke som dine tanker,» sier Herren. "Og mine måter er langt utover alt du kan forestille deg. For likesom himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn dine veier og mine tanker høyere enn dine tanker» (Jesaja 55:8-9).

- Garris Elkins/Oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: