tirsdag, september 25, 2012

Kristi himmelfartskapellet vigsles søndag

Jeg kan ikke skjule min begeistring for førstkommende søndag! Nei, det skyldes ikke min fødselsdag, men det at Kristi himmelfartskapellet (bildet) skal vigsles!

Det skjer i forbindelse med en høytidelig seremoni søndag 30. september kl.17.00

De siste ukene har det vært hektisk aktivitet med å få hagene ferdige. I går fikk vi også beiset deler av kapellet på nytt. Vi er så heldige at vi har flinke folk som stiller opp for oss og hjelper til med stort og smått, og ser på det som en gudstjeneste. Hvilket det også er. Bønnekapellet vårt handler om Guds ære, ikke vår.

Søndag deltar representanter for ulike kirkesamfunn. Dette er et økumenisk bønnekapell. Fader Johannes fra Hl. Nikolai Ortodokse kirke skal sammen med lokale prester og pastorer stå for selve vigslingen. Det har vært naturlig å spørre fader Johannes om dette. Vi har vært nære og gode venner helt tilbake til 1988, det året jeg traff fader Johannes for første gang, og Kristi himmelfartskapellet er jo en kopi av St.Georg kapellet i Neiden i Finnmark, som ble bygget av Hl.Trifon av Petsenga.

I forbindelse med vigslingen skal vi også få se vårt eget Kristi himmelfartsikon for aller første gang! Det ser jeg også veldig fram til! Det er malt av Sven Aasmundtveit. 

Men før det skal vi feire vår nattverdgudstjeneste på torsdag, som alle andre torsdager kl.18.00

Ingen kommentarer: