tirsdag, juli 23, 2019

Arrogante NRK

Ledelsen i NRK viser seg nå fra sin mest arrogante side. Kringkastingsrådet har i følge Dagbladet så langt mottatt nærmere 300 klager på jødehetsen i NRK Satiriks. 285 i skrivende øyeblikk, for å være helt korrekt.

Men Underholdningsdirektør Charlo Halvorsen ser ingen grunn til å beklage nore som helst. Han opplever beskyldningene om jødehat og antisemittisme som ''mildt surrealistisk', skal vi tro Dagbladet og mener Satiriks-videoen er 'innafor' og absolutt ikke får noen som helst konsekvenser. Han kaller de mange reaksjonene 'sosiale medier bonanza'.

Så arrogant kan statskanalen opptre. Og så ufølsomt overfor de 2000 jødene i Norge. Dette blir vi nå tvunget til å fiansiere over skatteseddelen!

I dag gjengir Aftenposten et innlegg fra Monica Csango, selv norsk jøde. Med tyngde viser hun  til hvordan begrepet 'jødesvin' er brukt gjennom historien, og hva som er opprinnelsen, og viser med konkrete eksempler hvordan jødehatet viser sitt stygge ansikt i Norge i nyere tid.

Monica Csango slår fast at NRK innslaget er 'pur antisemittisme'.

Som jøde burde hun vite bedre enn noen annen hva hun snakker om.

Men slik er det ikke i hodet til Underholdningsdirektøren. Han sitter visst med definisjonsmakten på hva som er krenkende. Det er noe underlig dette: Den som krenker skal bestemme hva den krenkende skal føle, og hva som er rett og hva som er galt.

Det er som å si til en som blir voldtatt: 'Dette er kjærlighet!' eller 'Det var ment som satire!'

I dag droppet det ned en kommentar i innboksen min på bloggen. Han er hun som skrev - de er jo selvsagt annonyme - reagerte på at jeg skrev om jøder. Vedkommende mente de var hårsåre og burde tåle litt. Vedkommende skrev også at 'de opplevde VISSE TING under 2.verdenskrig'.

De 'visse tingene' han eller hun glemte å nevne var at seks miilioner av dem ble myrdet på bestialsk vis ene og alene fordi de var jøder.

Nå får denne stygge saken også oppmerksommhet i pressen verden over. Folk merker seg at vi lever i et land med statsfinansiert jødehat. Når skal kulturministeren komme på banen?

Ingen kommentarer: