torsdag, juli 11, 2019

Hellige Drostan fikk bønnens gave

Sammen med våre venner i Mull Monastery of All Celtic  Saints feirer vi minnet om bederen, hellige Drostan.

Den hellige Drostan var en av de 12 monkene som seilte med hellige Columba på vei mot Iona. Lik mange av dem, endte han opp som eremit og en bønnens mann.

Han hadde virkelig fått bønnens gave, og han hadde en spesiell nød for å be for de som var åndelig blinde på grunn av synd. Kristus brukte Drostan som sitt redskap for å gjenopprette dem gjennom bekjennelse og omvendelse. Han løftet dem opp gjennom Guds nåde og hjalp dem til å gjenvinne sitt åndelige syn.

Ser vi nærmere på dette ikonet ser vi en mann som har kmet til hellige Drostan for å bekjenne sine synder. Vi ser på det nederste ansiktet at hans øyne at de er lukket. Hellige Drostan legger sine hender på ham, for at han skal få synet tilbake, og tilsi ham hans synders nådige forlatelse.

Men hendene er også Kristi hender, fordi tilgivelse kommer ene og alene fra Kristus. Mens han ber fester ikke den hellige Drostan sine øyne på mannen, men på Kristus. Hans rolle er nemlig ikke å ta Kristi plass, men vise mannen til Kristus. Ingen ting kan erstatte Kristus. Mannen blir seende.

Ingen kommentarer: