fredag, april 01, 2022

Gud ryster jorden


 "I dag ryster Gud jorden, og en stor åndelig forkastninsone går gjennom nasjonen Israel. Det er her fortidens åndelige krefter og mørkets fyrster støter sammen. Sjokkbølger i den åndelige verden ekspanderer utover mot alle nasjoner og påvirker politiske, økonomiske og kulturelle områder over hele planeten. Opprørt og fremskyndet av disse dype skjelvene går en vekkelsens tsunami med full fart over jordkloden. Kriser og store forandringer kan forventes der denne tsunamien raser frem. Den snur opp ned på status quo, river ned gamle tradisjoner, og Guds Ånd starter nye bevegelser på steder der bibelsk tro aldri tidligere har forekommet.

Visjonære mennesker er i stand til å se denne bølgen komme. Noen vil 'gripe den' og 'surfe' på dens mektige strømmer. Store tjenester vil plutselig oppstå - på et øyeblikk, mens andre vil bli forbigått og bli stående på bar bakke i et plutselig ukjent landskap. En generasjon i stor forandring har kommet. Gud ryster i dag himlene og jorden på ny." 

- Peter Tsukahira: Israel - Guds endetidsklokke, Hermon forlag 2008, side 19-20. Peter Tsukahira, som er israelsk statsborger er pastor for menigheten Kahilat HaCarmel oppe på Karmelfjellet i Israel

Ingen kommentarer: