tirsdag, august 09, 2022

Djevelens strategi er å slite deg ut


Av Tim Sheets (bildet)/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

En av satans primære strategier er å slite ut de hellige. Mørkets rike vil at vi skal bli så overveldet av utmattelse og motløshet at vi trekker oss tilbake. Han vil at vi skal være opptatt av bekymring og frykt. Han ønsker også at vi skal være så slitne at vi ikke vil forfølge det Gud har lagt i våre hjerter.

Daniel 7:25 (NASB) forteller oss: 'Og han skal tale store ord mot Den Høyeste og slite ut den Høyestes hellige ...' De to ordene 'slite ut' er ett hebraisk ord, bela, som betyr et 'mentalt eller følelsesmessig angrep'. Dette refererer til angrep mot vår sjel, som er vårt sinn, vilje og følelser. Det er ikke en fysisk tretthet. Sjelens undertrykkelse er en komprimert, klemme følelse, til og med en følelse av konstant å være overveldet. Bildet på hebraisk er det av en slange som vikler seg rundt byttet sitt og klemmer til det ikke lenger er pust. Fiendens agenda er å sette klem på de hellige til vi er mentalt og følelsesmessig utslitt.

Helvetes plan er å slite oss ut til vi løfter hendene i fullstendig frustrasjon og går bort i et likklede av håpløshet. Mørke drevet av den digitale gapestokken og liberalisme, avfyrt av helvete, resulterer i uro, fortvilelse, frykt og bekymring.Dette er en klar helvetestaktikk i vår tid. Splittelsen, løgnene, bedraget og den konstante uroen i vår nasjon kan gi en følelse av håpløshet. Hvis vi ikke er forsiktige, kan dette få oss til å lure på om ting noen gang vil endre seg.

Ekklesia må konfrontere løgnene med sannhet. Noen ganger er kampene lange, men det betyr ikke at vi ikke kan vinne dem. Jesus sa, (Johannes 16:33, NKJV) ‘I verden skal dere ha trengsel; men vær ved godt mot, jeg har overvunnet verden!’

Vi skal rette blikket mot Jesus, vår tros opphavsmann og fullender. Ved å se på Jesus og gi ham våre tunge byrder, vil livets reise bli møtt med mye mindre utmattelse og mye mer glede.

Datteren min, Rachel Shafer, deler en viktig sannhet i boken sin, 'Expect God'. Hun skriver: For flere år siden gjennomgikk vår yngste datter Lily en stor operasjon. Den var nesten 12 timer lang, ekstremt komplisert og inkluderte lang restitusjonstid. Vi var et par uker inne i denne utvinningsprosessen og prøvde å tilpasse oss alt som skjedde, da jeg i et øyeblikk av svakhet sa til Gud, "Jeg føler at livet mitt er ute av kontroll," og oppllevde at han svarte: "Slå opp ordet spiral."

Betydningen av spiral inkluderer avansering til høyere nivåer gjennom en serie sirkulære bevegelser. Jeg var veldig fascinert av denne definisjonen. Da jeg uttalte at jeg følte at livet mitt kom ut av kontroll, tenkte jeg på å spiralere nedover, men det er ikke det det egentlig betyr. Jeg begynte å studere mer og kom over dette sitatet av Frances E. Willard: «Dette ser ut til å være loven om fremskritt i alt vi gjør; den beveger seg langs en spiral i stedet for vinkelrett; det ser ut til at vi faktisk går ut av veien, og likevel viser det seg at vi virkelig beveget oss oppover hele tiden.»

Da jeg leste dette sitatet, sprang ordene ut av siden! Noen ganger kan jeg føle at livet er som galskap, ute av kontroll og går i feil retninger, men Hans Ord forteller oss at Han arbeider ALT for vårt beste (Rom 8:28). Alt betyr alt!

Jeg innså at ved å se oppover og holde blikket på Ham, beveget jeg meg også oppover. Jeg skulle til høyere nivåer i min vandring med Ham. Jeg fikk tilgang til større tillit, sterkere tro og hadde et forventningsfullt hjerte om at han skulle oppfylle sine løfter.

Så mens jeg følte at jeg var i en nedadgående spiral, etter å ha studert Ordet, endret perspektivet seg. Jeg skjønte at ja, jeg var i spiral, men jeg gikk til høyere nivåer. Jeg så opp og beveget meg oppover. Jeg lærte å presse meg inn i ventetiden. Gud møtte meg i min mørkeste smerte og lærte meg å håpe igjen. Gud kan ta selv de dårlige tingene og, i riktig tid, snu dem og bruke dem til det gode på den måten Han har tenkt." (Så langt Rachel)

Gud ønsker at vi ikke skal leve i en atmosfære av tretthet og frustrasjon, men i stedet en atmosfære av håp. Vi må konfrontere den forferdelige, mørke atmosfæren ved å binde den i Jesu navn (Mark 3:27). Vi må nekte å leve under en sky av forvirring, frykt, håpløshet og fortvilelse.

Vi skal ikke bli distrahert, men helt og holdent rette blikket mot Jesus. Øynene hans er som flammende ild (Åpenbaringen 1:14). Han tilbyr oss en invitasjon til å møte Ham på dypere måter - mer enn vi noen gang har gjort. Vi blir invitert inn i de dypeste delene av hans hjerte, hans veier og hans planer for oss. Han ønsker at hans rike og regjering skal bli etablert på jorden som aldri før.

Den Hellige Ånd har ikke forberedt oss på å tape. I likhet med Daniel må vi be til Den Hellige Ånd kommer med englehærer og begynner å detronisere fyrster (Daniel 10:10-21). Vi bestemmer at tiden for vår innesperring er ute. Det er tid for gjennombrudd, og for kong Jesus og hans evige rike å se mørkets makter bøye seg for ham.

Vi er mennesker som nekter å få hjertene våre fuktet av verdens mørke. Vi kan leve i et liv med Guds overvinnende seier fordi håp ovenfra er gitt oss. Seier etter seier er vår rett, og det er ingen grunn til å leve under det privilegiet.

Vi må vise verden at det finnes en Ekklesia som lever i et annet rike. En som ser på taktikken til helvete, verden, undertrykkende regjeringer og mørke, men velger å si: Ingen av dette beveger oss.

Jeg vil oppmuntre deg med denne tanken: 'Du kan vinne. Ditt liv og din fremtid vil snu for godt.’ Det er på tide å gå på forbrytelsen, bruke autoriteten din og presse inn i Guds nærhet. Guds nærvær er større enn angrepet fra vår motstander.

Dine morgendager kommer til å bli bedre enn i går. Fremtiden din vil være langt bedre enn fortiden din. Den Gud du tjente i går er fortsatt Gud i dag, og han er morgendagens Gud.

Ingen kommentarer: