mandag, august 01, 2022

Salme 100 - og takksigelsens hemmelighet, del 4


 "Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel." (Salme 100,2) Den djupe gleden har indre kilder. Den vaker ikke på overflaten, men lodder djupt. Det finnes en glede som bare gis når man søker Guds ansikt, når man tar seg tid til å mettes av Hans skikkelse, når man har bosatt seg i skyggen av Den Høyeste. Kong David setter ord på dette: "Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet." (Salme 16,11) 2011-oversettelsen oversetter dette verset slik: "... hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd."

Det andre verset i Salme 100 begynner med det hebraiske ordet 'ivdu'.som i vår norske oversettelse oversettes med 'tjen'. Ordet 'ivdu' kommer av rotordet 'slave' eller 'tjener', og portretterer ideen om arbeid eller det å tjene noen. Ingen av disse ordene korresponderer eller synes attraktive når det gjelder vår moderne tids mentalitet. Arbeid er greit nok, men slave eller tjener? Det moderne mennesket vil være fri og gjøre hva det vil. Det moderne mennesket vil ha posisjoner og titler. 

Men Bibelen portretterer ideen om 'den lidende tjener' - Messias, som også er vårt store forbilde. Sann ydmyket er i praksis å ta den bakerste plassen, den siste. "Men Jesus kalte dem til sg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres menn bruker makt over dem. Slik skal det ikke væreblant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted." (Mark 10,42-45) 

Profeten Jesaja gir oss fire sanger om Herrens lidende tjener. Jeg foreslår at du tar deg tid til å lese dem sakte og dvele ved dem. Du finner dm her:

Jes 41,1-9;Jes 49,1-6;Jes 50,4-9 og Jes 52,13-15. Den fjerdde sangen fortsetter i kapittel 53,1-12.

Den lidende tjeneren er vårt fremste forbilde.

Men Bibelen portretterer også ideen om Herrens tjener eller tjenerinne. Jeg nevner Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josva, David, Paulus, Peter, Jakob og sist men ikke minst Maria, Jesu mor som omtaler seg selv slik: "Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!" (Luk 1,38) Paulus beskriver seg selv som en slave, eller tjener for Kristus, det vil si et menneske som er helt og holdent overgitt til Kristus, slik at Kristus er blitt hans ett og alt.

Akkurat slik skal vi komme fram for Gud: som tjenere!

fortsettes

Ingen kommentarer: