søndag, juli 31, 2022

Salme 100 og takksigelsens hemmelighet, del 3


Noe av det fineste med å be Salmene i tidebønnens gode rytme er at du stadig kommer over virkelige perler, som fornyer og forfrisker dine hverdager kog vennskapet med Gud. På denne siste søndagen i juli 2022 ber vi den bønnen som kalles 'Morgenens lovsang til Den oppstandne'. Da oppdager jeg noen ord og noen setninger som passer så godt til gjennomgangen av Salme 100 som vi holder på med disse dagene: 

Vi oppholder oss fortsatt en dag til med vers en: "Rop med fryd for Herren all jorden..."

Her er versene jeg oppdaget under tidebønnen denne åttende søndagen i Treenighetstiden: 

"Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære... Hele jorden skal bøye seg for deg, de skal spille for deg og lovsynge ditt navn.... Dere folk, velsign vår Gud..." (Salme 66,1, v.4 og v.8) 

"Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet... Elvene roper, Herre, elvene roper med høy røst. Elvene roper med drønnende røst." (Salme 93,1 og v.3)

Hele skapningen, all jorden, fra det minste kryp til de store havdyrene, trær, fjell, vidder, mennesker er med i det store hyllnings- og lovprisningskoret. Den rungende lovsangen er både dennesidig og hensidig, den er både jordvendt og himmelvendt. Alt er med på å ære Den treenige Gud. 

Lovprisningens cresendo venter oss en dag, da dette vil skje, ifølge Åp 5,13-14: 

"Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evvighet. De fire skapningene svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilba."

fortsettes

Ingen kommentarer: