mandag, juli 25, 2022

Russiske myndigheter sender trusselbrev til jødiske organisasjoner i Russland


The Jerusalem Post skriver i dag at "Flere russisk-jødiske organisasjoner har mottatt truende brev fra det russiske justisdepartementet angående arbeidet deres, i likhet med brevet mottatt av Jewish Agency tidligere denne måneden."

The Jerusalem Post har fått vite at noen få jødiske organisasjoner som opererer i Russland er i en lignende situasjon som det jødiske byrået, som har mottatt et brev fra den russiske regjeringen som sier at det kan anses å være en utenlandsk agent, noe som kan føre til at de organisasjonen blir tvangsnedlagt.

En av organisasjonene har svart på avisens forespørsel om kommentar og sendt en uttalelse som hevder at «det er ingen endring i vårt arbeid i Russland». Likevel forstår The Jerusalem Post at disse organisasjonene, hovedsakelig holdt i drift av amerikanske eller israelske midler, har bestemt seg for å senke profilen sin og bare utføre arbeid som er nødvendig eller presserende.

Jødiske organisasjoner som anses å være lokale, uten utenlandsk finansiering eller innflytelse har ikke mottatt lignende brev og kan operere fritt – selv om mange av dem fortsatt velger å holde en svært lav offentlig profil.

Russisk-jødiske kilder forklarte mandag at Jewish Agency i Russland har vært under svært tett overvåking i mange år nå.

"Jeg husker at jeg deltok på en aliyah-konferanse for byrået i Russland for rundt 7 år siden, og den ble stengt av Federal Security Service of the Russian Federation (FSB RF)," sa en kilde som deltok på konferansen. FSB er en direkte etterfølger av Sovjetunionens beryktede KGB.

"FSB RF-agentene fulgte faktisk de israelske deltakerne på konferansen tilbake til Israel på deres flytur," la kilden til.

Ingen kommentarer: