søndag, juli 03, 2022

Ukraina: Protestantiske kirker trakasseres i russisk-kontrollerte områder

Fire protestantiske kirker opplever for tiden trakassering av tjenestemenn i områder som nå er under russisk kontroll, bekrefter Voice of the Martyrs Korea.

«Tre kirker i Donetsk-regionen – Central Baptist Church og Church of Christ the Savior i Mariupol, og en kirke i Manhush – samt en kirke i Vasilievka i Zaporozhye-regionen har nylig blitt besøkt av tjenestemenn eller soldater som utførte søk, konfiskerte utstyr, krevde dokumenter og i ett tilfelle til og med tvangsevakuerte kirkemedlemmer fra bygningen deres, sier Voice of the Martyrs Korea-representant Dr Hyun Sook Foley.

Voice of the Martyrs Korea driver "Голос Мучеников - Корея", en russiskspråklig utgave av den populære Facebook-side om kristenforfølgelse. Foley, som representerer organisasjonen sier at de også opprettholder private kommunikasjonskanaler med kristne og kirker som for tiden befinner seg i områder med væpnet konflikt, inkludert de i Donetsk- og Zaporozhye-regionene.

Foley sier at kirkeledere i regionen ber om bønn.

«I mars begravde representanter for Den sentrale baptistkirken i Mariupol to døde kirkemedlemmer som var en del av en gruppe på fem hvis varebil ble truffet av en granat mens de leverte og tok seg av 200 mennesker som bodde i kirkekjelleren da byen kom under angrep, kan Foley fortelle og legger til: «Nå er byen under russisk kontroll. Selve kirkebygningen ble ødelagt. Bare kjelleren står igjen. Søndag 12. juni var de gjenværende kirkemedlemmene, under hundre, samlet til gudstjeneste. Væpnede menn kom med trusler og krevde kirkens registreringsdokumenter. Dessverre fikk de væpnede mennene de originale dokumentene, som de tok med seg.»

Foley sier at Voice of the Martyrs Korea også har mottok en rapport om at tjenestemenn 15. eller 16. juni kom til en forkynner for Kristi Frelsers kirke i Mariupol og ba om å se kirkens registrering. "Forkynneren fortalte tjenestemennene at lederen av kirken hadde dokumentasjonen, men at han ikke var i byen for øyeblikket," sier Foley. Tjenestemennene ba ham deretter besøke kontoret deres angående kirkeregistreringen. Han dro dit, og heldigvis,  på dette tidspunktet har tjenestemennene fortalt ham at de ikke har flere spørsmål."


Foley forteller at utfallet er mer alvorlig i landsbyen Manhush, 30 km unna Mariupol. "Voice of the Martyrs Korea mottok rapporter om at den 15. eller 16. juni drev det russiske militæret de troende ut av deres bedehus og rehabiliteringssenterbygning."

En forkynnerr fra menigheten i Vasilievka rapporterte på samme måte om et besøk fra myndighetene 15.-16. juni, ifølge Voice of the Martyrs Korea. «Noen få FSB-offiserer kom til bedehuset, registrerte alle, sa at de stengte kirken og at det ikke ville være flere møter. Deretter dro offiserer til pastorens hus, utførte et søk, tok bort bærbare datamaskiner og telefoner for sjekk. Tjenestemannen sa at dette ikke var alt. Vi trenger Guds støtte og beskyttelse av våre familiemedlemmer og kirken."

Foley sier at kirker i disse regionene fortsetter å operere til tross for de vanskelige forholdene. "Troende har fortalt oss at de prøver å gjenopprette kirkebygningene sine til brukbar stand, men det er vanskelig på grunn av mangel på byggematerialer, elektrisitet og kommunikasjon utenfor," sier Foley. «En kirkeleder fortalte oss at okkupasjonsmyndighetene ikke tillater humanitær hjelp fra Ukraina, Amerika eller Europa å gå inn i Mariupol. Men han sa at russiske evangeliske kristne nå hjelper sine trosfeller i byen. ”
 

Ingen kommentarer: