fredag, juli 22, 2022

Behovet for godhet og ømhet


Jeg har funnet ut, gjennom erfaring, at jeg er 'behovstrengende'. Mer enn noe annet trenger jeg å få del i Guds ømhet. "Elsk meg med ømhet," er blitt et daglig bønneemne.

Salme 23 avsluttes med ordene: "Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Apostelen Paulus skriver noe i brevet til den kristne forsamlingen i keiserhovedstaden som skulle komme til å forandre mitt syn på Gud. Han skriver: "Vet du ikke at  Guds GODHET driver deg til omvendelse." (Rom 2,4b)

Ikke Guds strenghet, men godhet. 

Varige endringer til det beste for mennesket skjer bare ved at mennesker møtes av kjærlighet, ubetinget kjærlighet. Derfor blir jeg fortvilet over at kristne møter så mange mennesker med harde ord i debatter og skriverier i sosiale medier. Det mennesker trenger er ikke moralisme. Det frelser ingen. Mennesker opplever livsforandring når mennesker blir sett som det de er: skapt i Guds bilde, og elsket ubetinget av Gud. Ikke mange endringene har funnet sted i livet mitt, når jeg har følt meg tvunget. Varige endringer i livet mitt har funnet sted når jeg har følt meg elsket av Gud og mennesker.

La oss bruke fredagen til å vise godhet mot noen som trenger det! 

Ingen kommentarer: