mandag, juli 11, 2022

Viktig kall til alle forbedere om å be for Israel og Jerusalem 12.-16.juli


Forbederen Rick Ridings, som leder bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, oppfordrer nå forbedere over hele verden til å be og faste for Israel og Jerusalem i forbindelse president Joe Bidens besøk 13.juli. Ridings mottok en tiltale fra Herren klokken 04:10 tirsdag 21. juni 2022 angående den israelske regjeringens omveltning og Biden-besøket i juli: Det pågår en sammensvergelse hvor den ondes plan er å stjele Kongens kronjuvel: Jerusalem! I den profetiske tiltalen sier Herren til Ridings: "Fordi det er fotskammelen til Min regjering på jorden."

"Derfor skal Min herskerbrud proklamere forvirring over dem som tjener Babels ånd. Og hun skal fullbyrde dommen, dommen skrevet over dem med Guds høye lovprisninger i munnen og et tveegget sverd i hånden. 

Hun skal bruke mitt sverd for å dele og kutte i stykker hæren som tjener Babels ånd. (åndelig talt)

Se ikke til et mennske for å kunne spre disse onde byggherrene og redde Jerusalem.

Se på Meg. Lovprisning er ditt våpen. Bruk det på en gang, og Jeg Selv vil reise seg og spre Mine fiender. Og deres planer skal bli alvorlig tilbakeslag i alle nasjonene hvor de hersker.

Det er på tide å utøve din autoritet i Meg og sette din fot på halsen til de fem kongene som tjener Babels ånd.

Denne lovprisningsoffensiven og «dekretet om splittelse» må gjøres før den 17. Tammuz (solnedgang 16. juli – solnedgang 17. juli 2022), ellers vil de bryte Jerusalems murer før den fastsatte tiden.»

Biden skal etter planen være i Israel, Judea og Samaria (Vestbredden) og Saudi-Arabia fra 13. – 16. juli, siste etappe av reisen hans finner sted 16. juli, på hvilken dag den 17. Tammuz begynner ved solnedgang.

Så jeg ber forbedere over hele verden om å faste minst ett måltid tirsdag 12. juli og bruke minst 12 minutter klokken 12 på å prise Herren og forkynne splittelse over Herrens fiender og en forpurring av deres planer under Biden. besøk til Israel, Judea og Samaria (Vestbredden), og Saudi-Arabia 13. – 16. juli.

Ingen kommentarer: