lørdag, juli 23, 2022

Spørsmålet jeg aldri har fått svar på


Bergprekenen, og da særlig Saligprisningene, har vært tema for mange samtaler jeg har hatt gjennom årenes løp. De er svært tidsaktuelle, spør du meg. Noen av de jeg har samtalt med har hevdet at Bergprekenen ikke tilhører oss, men er ord ment for det kommende Tusenårsriket. Et annet ord for Tusenårsriket er 'fredsriket', 'Det messianske riket', en tidsperiode hvor ordene fra blant annet Jesaja går i bokstavelig oppfyllelse:  "Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem." (Jes 11,6)

Da har jeg spurt: "Hva skal vi med fredsskapere da?"

Og de jeg spør ser forundret på meg. Noe svar har jeg aldri fått.

La meg forklare: I den syvende saligprisningen heter det: "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn." (Matt 5,9) Tusenårsriket er fredsriket, hvor kriger er opphørt og fred og harmoni preger livet på jorden. Hva skal du da med fredsstiftere? Hvis det er fred og fordragelighet over alt trenger man ikke mennesker som skaper fred.

Fredsstiftere trenger vi nå, ikke i Tusenårsriket!

Bergprekenen tilhører ikke fremtiden, men gjelder nåtiden! Den er de lover og regler som gjelder for Guds rike, Riket som er og som kommer!

Ingen kommentarer: