lørdag, juli 09, 2022

Herren gjenreiser bønnealteret på Selja


I mange år har jeg drømt om at Gud skal gjenreise de gamle bønnealtrene i Norge. Selja er kanskje det viktigste, ved siden av det nasjonale bønnealteret i Nidaros (Trondheim), for Selja er på mange der hvor den hellige historien i Norge starter. Våre kristenrøtter er som kjent keltiske. 

På selveste dagen for Seljumannamessen i går - fredag 8.juli 2022 - hadde jeg det store privilegiet å få være med på noe stort, ja, historisk: da ble foreningen: Venner av Selja klostergård stiftet. Dermed er grunnlaget lagt for å kunne realisere drømmen om 24/7 bønnealter på Selja. Nå intensiveres arbeidet om å be Gud gjenreise et benediktinerkloster på den hellige øya. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for å få være en del av dette viktige arbeidet som Ragnhild Helena Aadland Høen er visjonsbæreren av. Jeg er blitt bedt om å sitte i styret, som ellers består av: Sofia Bruno (tidligere misjonær og pastor i Kirken i dalen/Sarons dal (nestleder), Beate Osdal (prest i Den norske kirke), pater Egil Mogstad, Mathias Bruno Ledum og Franceca Bleken som alle er katolikker. Ragnhild Helena Aadland Høen er styreleder. Jeg deltok på møtet via zoom. 

Selja er felleskristen arv, og alle kan bli medlemmer av venneforeningen, uansett konfesjonell tilhørighet. Det kommer mer om venneforeningen senere.

Billedtekst: Klosteruinene på Selja. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen.

Ingen kommentarer: