fredag, juli 22, 2022

Joy Dawson er død


Joy Dawson (bildet) har nådd målet og trådt inn i den evige herligheten. Hun ble 96 år gammel, og døde tidlig torsdag morgen. Joy Dawson var opprinnelig fra New Zealand, arbeidet som misjonær  tilknyttet Youth With A Mission (Ungdom i Oppdrag) og kjent som forbeder og som en som har undervist i Bibelen internasjonalt siden 1970. Misjonærarbeidet hennes har ført henne til over 55 nasjoner. Hun har undervist mye på TV og radio, og bøkene hennes, lyd- og videobåndene hennes er oversatt og distribuert over hele verden. Hun bodde i Tujunga, California.

Ved siden av arbeidet for YWAM Joy og mannen hennes Jim også eldste i The Church On The Way, i Van Nuys, California.

For meg personlig har Joy Dawson betydd mye, ikke minst hennes undervisning om bønn og om å tilbringe tid i Guds nærvær.

Charisma Magazine skriver følgende om Dawson i et minneord: 

"Det meste av undervisningstjenesten hennes var på åndelige lederskapskonferanser. Mengder ble velsignet av hennes tjeneste, som krysset mange konfesjonelle linjer. «Mitt livs kall som misjonær og profetisk bibellærer til 55 nasjoner var mot alle odds», skrev Dawson en gang. "Jeg kom fra et kirkesamfunn som ikke trodde at en kvinne engang skulle be i kirken i nærvær av menn – enn si undervise dem i Bibelen! Min fantastiske far var en sterk leder i det kirkesamfunnet. Jeg hadde ingen jevnaldrende.

Da jeg startet opp i 1971, fant jeg en bok som nettopp var skrevet om Dr. Henrietta Mears, som var en kvinnelig bibellærer med dybde, som i stor grad påvirket både evangelisten Billy Graham og Bill Bright som unge menn. Bill var grunnleggeren. av Campus Crusade for Christ International, nå kjent i dag som CRU Dr. Mears hadde nylig dødd, men beretningen om hennes mektige tjeneste til sentrale åndelige ledere oppmuntret meg.

Det uforutsigbare ble snart det normale. Mot alle odds som kvinne. Jeg var en pionerrolle med å tjene på heltid sammen med mannlige åndelige ledere."

Ingen kommentarer: