fredag, juli 15, 2022

'Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet'


I Ord 8,17 leser vi: "Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker jeg tidlig, skal finne meg." (King James 1611) Det ordet "tidlig" betyr ikke klokken 4 om morgenen. Det betyr en hjerteinnstilling som er mottakelig og lydhør. Vi finner det samme i Jes 1,19: "Hvis dere er villige og lydige ..." (King James 1611)

Det er en villig lydighet. Det betyr at jeg kommer til å leve. Jeg skal dyrke min evne til å høre. Herren sa noe til felles til alle de syv menighetene i Åpenbaringsboken: "La den som har øre høre." Det er vår åndelige hørsel. Så jeg ordner livet mitt. Jeg lever på en måte at jeg dyrker min evne til å høre. De "villige og lydige" betyr at jeg må høre, og det er en pågående daglig lydighet mot Herrens røst, til veiledning.

Walter Beutller lærte dette så sterkt, og jeg har fått den formidlingen fra ham. Han pleide å snakke om 'å sjekke' i ånden. Hvis han begynte å vike av, ville han føle en liten sjekk, og han stoppet og foretok en korreksjon. Det er en pågående høring, og jeg har en djup følelse for det."

- Wade Taylor (bildet) 1924-2012. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: