søndag, juli 10, 2022

Tiden er inne for å be om et Aliyah fra Vesten nå

Det er ingen tvil i min sjel om at Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har den hele og fulle oversikten! Han står fullt og helt bak de evige løfter Han ga til Israels land og folk, og kommer ikke til å svikte de løfter Han med ed har lovet å gi dem. 

I november 2021 kalte Herren det internasjonale styret for Ebenezer Operation Exodus til å avsette ett år til å be for jødene som ennå befinner seg i Vesten om å gjøre Aliyah, det vil si å reise tilbake til Løfteslandet Israel. 

"Hvem visste da at i mars 2022 ville det være en stor krise i Ukraina? Og at vi ville være fysisk engasjert med å hjelpe ukrainske jøder med å flykte fra landet og deretter skaffe dem transport, mat, klær, husrom, samt trøste og støtte dem på deres vei til Israel?". spør Quay Messner, som er bønnekoordinator for Ebenezer i organisasjonens siste månedsbrev, før hun svarer på spørsmålet: "Gud visste." Samtidig siterer hun fra Jes 46,10: "Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke har skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg."

Jeg støtter helhjertet dette bønneinitiativet om å be om et Aliyah fra Vesten! Dette bønneemnet bør settes på bønneegendaen til alle bedende kristne!

"Menneskets tanker kan konkludere med at å ha fokus på Aliyah fra Vesten nå er ubeleielig, endatil umulig. Mens jeg skriver dette, er det ingen ende på Ukrainas smerter i sikte. I mellomtiden har søknader om Aliyah fra Russland økt svært mye," skriver Quay Messner, men legger til: "Tiden er fortsatt inne for å be i enhet om en forløsning av jødene fra Vesten. Dette inkluderer Vest-Europa fra hele den vestlige halvkule - med hovedfokus på USA."

Så legger Messner til: "Intensiteten i rystelsen av alle nasjonerhar økt. Det som skjer med Ukraina og Russland har allerede en betydelig virkning på nasjonene i Vesten. Etterhvert som skjelvingene fra denne rystelsen sprer seg gjennom nasjonene, kan sluttresultatet bli en plutselig og stor bølge av Aliyah fra Vesten."

"Spør etter Herren og hans kraft, søk alltid hans åsyn." (Salme 105,4)

BØNNEEMNER:

* Be Herren styrke alle forbedere som trofast ber for de som står i frontlinjen for vår tjeneste under konflikten i Ukraina, samt Aliyah fra Vesten og fra deres egen nasjon. 

* ("De skal følge Herren. Han skal brøle som en løve. Ja, han skal brøle. O:g bevende skal hans barn komme fra havet." (Hosea 11,10) "Veirydderen går foran dem. De bryter igjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar fram foran dem, og Herren er i spissen for dem." (Mika 2,13).) 

Be om at jødene i Vesten må rystes våkne; at de må høre og kjenne igjen Herrens brøl og raskt følge Ham ut av landene i Vesten og hjem til Israel.

* Be om gode relasjoner og nettverk i de vestlige land med Jewish Agency, menigheter og andre organisasjoner, Måtte disse relasjonene bli så sterke at de fungerer godt også i krisetider.

* Proklamer Sakarja 4,6 om Aliyah fra Vesten: "Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd sier Herren, hærskarenes Gud."

Ingen kommentarer: