mandag, juli 25, 2022

Er tiden kommet for 'jegerne' i Russland?


 "Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag ..." (Jes 60,8) 

I vår generasjon har vi vært og er fremdeles øyenvitner til at Gud har holdt sine løfter og oppfylt dem med hensyn til Israels land og folk! De profetiske ordene fra Jer 16,14-15 har fått sin bokstavelige oppfyllelse: "Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de landene som han har drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres eget land, det jeg ga deres fedre."

Vi har med våre egne øyne sett hvordan Herren har ført sitt utvalgte folk jødene fra landene i nord tilbake til det landet Han med ed har gitt løfte om å gi til dem, Israel. Til dette har han brukt 'fiskere'. Profetien fra Jeremia 16 fortsetter nemlig med ordene: "Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren og de skal fiske dem..." (v.16a)

En av disse 'fiskerne' har vært den messianske jøden Jonathan Bernis. Han forteller at han dro til Russland første gang i mai 1990, mens det fremdeles het Sovjetunionen. De neste to årene reiste han til Russland en rekke ganger. Over alt traff han jøder som var svært åpne for evangeliet. Mange jøder kom til tro på Jesus som den Messias Gud hadde sendt, og det ble først etablert en messiansk forsamling i Minsk. hovedstaden i Belarus. Deretter ble det etablert messianske forsamlinger i Russland i St.Petersburg og Moskva, i Ukrainas hovedstad Kyiv og de ukrainske byene: Odesa, Zhitomir, Zaporoshye, Dneproetorsk, Chernovtski og Nikolaev, i Latvias hovedstad Riga og i Moldovas hovedstad Kishinev. 

Jonathan Bernis begynte å arrangere jødiske festivaler, og dette skulle vise seg å være et effektivt evangeliseringsredskap. Den føste ble holdt i Oktobersky Consert Hall i St.Petersburg 12.-17 mai 1993. Ingen visste hvor mange som ville delta på et slikt arrangement, men til arrangørenes store overraskelse fyltes den store konserthallen som har 4000 sitteplasser og vel så det! Halvparten av forssamlingen kom frem til forbønn. I perioden 1993-1998 har over 300.000 respondert på alterkallet som er blitt gitt i hver eneste festival, i de 14 festivalene som er blitt holdt, og over 50.000 av dem har vært jødiske.

Herren kalt mange mennesker fra ulike deler av verden til å være 'fiskere' i forbindelse ved Sovjetunionens sammenbrudd, og i årene etter. noe som igjen har ført til at et svært stort antall jøder fra disse landene har gjort Aliyah til Israel. Et Aliyah som fremdeles pågår.

Men er tiden for 'fiskerne' over i Russland? Profetien fra Jeremia fortsetter: "Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage frm bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." (v.16b) Med stegningen av kontoret til Jewish agency torsdag i forrige uke er det mye som tyder på det. 

Ingen kommentarer: