tirsdag, juli 12, 2022

En personlig livserfaring


I dag vil jeg vitne om Guds trofasthet! De siste ukene har jeg gjort meg noen personlige erfaringer med et vers fra evangeliet, fra Joh 12,24: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men  hvis det dør, bærer det nye frukt."

Parkinson skaper mange begrensninger for hverdagslig utfoldelse, det er så, men i den siste tiden har jeg også opplevd en del for meg uforklarlige hendelser, utfordringer og hindringer. Alt er ikke fiendens aktivitet, selv om han har vært spesielt aktiv den senere tiden, men det er ikke alt vi forstår. Tro det eller ei, men Gud legger også hindringer i vår vei! Alt det gode er ikke nødvendigvis det aller beste for oss! Gud ser det hele ovenfra. Vi glemmer ofte at vi ser vrangsiden av det bildet Gud vever på som er vårt liv. Når vi ser vrangsiden ser vi ofte bare et virrvar av tråder, uten noe mål og mening. Men Gud ser hele bildet. Han har den hele og fulle oversikten. En dag får vi svar på hvorfor vi ikke fikk det bønnesvaret vi trodde vi skulle få eller hvorfor vi ikke kom oss hit eller dit.

Hvetekornets lov er at hvetekornet må legges i jorden for å dø, før det blir noen hveteåker. 

Ingen kommentarer: