lørdag, juli 30, 2022

Den første arkeologiske utgravningen påbegynt på stedet som antas å være Josvas grav

Arkeologer har begynt å grave ved Khirbet Tibnah på Vestbredden, et sted hvor mennesker har bosatt seg i rundt 4000 år og som antas å være der den bibelske Joshua bodde og ble gravlagt. Utgravningsprosjektet ble kunngjort på stedet mandag.

Det skriver The Jerusalem Post i sin nettutgave lørdag 30.juli 2022.

Utgravningen ledes av Dr. Dvir Raviv og studenter fra Bar-Ilans 'Institutt for studier og arkeologi i landet Israel' sammen med frivillige fra Israel og i utlandet.

Khirbet Tibnah ligger på en høyde sørvest i Samaria-regionen, øst for Shoham nær Halamish. Stedet var befolket fra bronsealderen til begynnelsen av den osmanske perioden, ifølge Bar-Ilan.

Stedet er også identifisert som Timnath-heres eller Timnath-serah, en by som ifølge Josvas bok ble gitt av israelittene til profeten og var der han bodde og ble gravlagt. Graven til Kaleb antas også å være på stedet.

Stedet ble undersøkt på 1800-tallet og er nevnt i en rekke historiske dokumenter. Rester fra den bibelske perioden, den hasmoneiske perioden, den romerske perioden og den osmanske perioden ble funnet på stedet gjennom hele 1900-tallet.

En detaljert kartlegging av stedet ble utført av Raviv i 2015, og skisserte gravene, samlet inn fragmenter av keramikk og dokumenterte forskjellige rester og gravhuler, og viste bevis på eksistensen av en jødisk bosetning i området i fortiden.

Mens undersøkelser utføres på overflaten, er dette den første arkeologiske utgravningen ved Khirbet Tibnah.

I forrige uke, under forberedelser og undersøkelser utført på bakketoppen i forkant av åpningen av utgravningssesongen, fant arkeologer en rekke gjenstander, inkludert et romersk spydhode datert til det 2. århundre e.Kr. Spydhodet hadde en bøyd spiss, noe som indikerte at det har truffet noe.

"Kanskje dette er bevis på en voldelig kamp. På dette tidspunktet kan vi bare gjette," sa Raviv i en pressemelding fra Bar-Ilan, og la til at oppdagelsen av et romersk våpen anses som sjelden i Israel. "Vanligvis blir funn av denne typen oppdaget i huler som ble brukt av opprørerne i den romerske hæren. I den nåværende utgravningen håper jeg vi kan knytte funnet til en romersk militær tilstedeværelse eller til Bar Kochba-opprøret."

Det ble også funnet keramikk og 18 mynter på stedet, med fire av myntene godt nok bevart til å tillate identifikasjon. En av myntene er en romersk mynt fra 58-59 e.Kr., mens en annen er en sølvmynt fra Mamluk-tiden (1260-1277) hvor en løvefigur er utsmykket. Løvefiguren er et symbol på Mamluk Sultan Baibars.

"Dette området er det største og mest tilgjengelige av sitt slag i rommet mellom Jerusalem og Samaria. I tillegg er det hovedstaden i et distrikt og var et viktig befestet sted gjennom mange perioder," sa Raviv. "Generelt sett er det ikke åpenbart at en israelsk arkeolog vil grave ut i Judea og Samaria i disse dager. I dag er det bare noen få som gjør det."

"Målet mitt i dette prosjektet er å forstå de arkitektoniske omrisset av bosetningen: er den virkelig befestet som beskrevet i kildene?" la arkeologen til. "Hvem bodde der i den før-hasmoniske perioden? Har bosetningen spredt seg utover toppen av haugen, mot skråningen? Vil vi oppdage gjenstander i den som kan knyttes til militær tilstedeværelse i ulike perioder? Det ser ut til at [Khirbet] Tabna forventes å gi betydelige og interessante funn."

- Staben i The Jerusalem Post/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: