lørdag, september 03, 2022

Hvem er 'kvinnen kledd i solen og med månen under sine føtter'?

Generelt skriver jeg undervisningsartikler med svært lite personlig historiefortelling eller vitnesbyrd. Men på en eller annen måte tror jeg at denne undervisningen går sammen med historien.

Av Asher Intrater (bildet)/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Nylig feiret jeg 70-årsdagen min. Vi tilbrakte dagen med våre barn og barnebarn på å gå gjennom de gamle ruinene i Cæsarea på stranden og på museet der, og så historien til Roma og Israel på Herodes den stores tid, rett før Yeshuas fødsel

(I tillegg avsluttet jeg dagen med en nesten syndig trippel scoop, dobbelt tykk, belgisk sjokolademilkshake på Goldas iskrembutikk ved siden av stranden! Uansett, tilbake til historien:)

Siden jeg visste at vi skulle være ute hele dagen med barna og barnebarna, sto jeg opp tidlig for å meditere over Skriften. Hele uken kunne jeg ikke slutte å tenke på beskrivelsen av kvinnen som beskrives i Åpenbaringen 12:1 – 2: 

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer."

Symbolikken rundt denne kvinnen er så rik og mangefasettert! Den inneholder elementer fra Guds hensikt med å skape Eva i begynnelsen av 1. Mosebok, helt til det store bryllupet i Det nye Jerusalem på slutten av Åpenbaringen. Vi kan legge til dusinvis av andre skriftavsnitt, for eksempel beskrivelsen av den elskede jomfruen i Høysangen.

Den åndelige betydningen kombinerer bilder av både Israel og Kirken, når hun føder Guds Sønn som dragen søker å ødelegge. Kvinnen dukker opp i full prakt, med dronningemyndighet, og en krone på 12 stjerner. Det er en indirekte referanse til "solen" som styrer dagen og "månen" som styrer natten i 1. Mosebok 1, også parallelt med Josefs drømmer i 1. Mosebok 37.

Hvordan henger all denne symbolikken sammen? Jeg kunne ikke få et klart svar i mine tanker. Så var tiden inne for å reise til feiringen med familien. Da vi kom tilbake, var det sent, og jeg var sliten. Jeg prøvde å be litt mer og gruble over det, men sovnet litt før midnatt.

Så klokken 2:21 om morgenen våknet jeg plutselig, og kjente Den Hellige Ånd si til mitt hjerte at løsningen på paradokset med at denne kvinnen er enten Israel eller Kirken, kunne sees i personen til dronning Ester.

Begivenhetene i Esters bok finner sted i kongeriket Persia på 500-tallet f.Kr., og blir en profetisk type for både den jødiske nasjonens historiske begivenheter og de åndelige profetiene om det internasjonale Ekklesia. Denne kombinasjonen av bibelhistorie og profetier skaper en mal for fremtidige hendelser som kan finne sted i endetiden.

Mordekai kan sees på som en figur som Yeshua; Haman en skikkelse som antikrist; dødsdommen mot jødene som endetidens forfølgelse. Ester er en figur som den glorifiserte dronningen i Åpenbaringen 12. På denne måten representerer Ester både Israel og det internasjonale Ekklesia.

(Merk: begivenhetene i Esters rull finner sted i måneden Adar, den siste måneden i den hebraiske kalenderen, rett før den første måneden, Nissan, påskemåneden. Påsken starter den bibelske symbolikken med offerlammet; Purim avslutter fortellingen med en internasjonal krise, som endetidens konflikter.)

Ester er et levende eksempel på hvordan den internasjonale Ekklesia og nasjonen Israel blir ett. Esther er helt jødisk. En del av den dramatiske spenningen i historien dreier seg om at hun må forholde seg til sin jødiske identitet. Samtidig er hun dronningemonark i det verdensomspennende persiske imperiet.

Det er ingen motsetning. Paradokset er løst. Ester er totalt jødisk og totalt internasjonal. Hun er en enkel jente som vokser opp i en jødisk familie, før hun ble skjønnhetsdronning og deretter imperiets dronning. Hun blir tvunget gjennom vanskelige omstendigheter til å håndtere sin egen skjebne.

Hun ber og faster. Litt etter litt blir hun klar over den enorme innflytelsen hun har på kongen. Hennes skjønnhet og ynde blir til historieforandrende, krigerlignende autoritet og makt. Hun redder jødene, forvandler riket, innleder den herliggjorte Messias-skikkelsen Mordekai (Ester 10:3), og styrer deretter det globale imperiet sammen med ham.

I Ester har vi et eksempel på hvordan Israel-kirkens symbolikk i Åpenbaringen kan slås sammen til en. Det er en herliggjort prinsesse-brud, med to øyne, to ører, to armer og to føtter, men likevel én kropp. Hun er som dansen i dobbeltleiren, mahanaim (Høysangen 6:13)

Israels og kirkens historie blir gradvis slått sammen til én enhetlig dronning og herlig skikkelse. Den forenende prosessen vil bli smidd av de brennende vanskelighetene i endetidens trengsler. Innen Yeshua kommer tilbake, vil de to være fullstendig forent (Efeserne 2:15-16). Dermed vil bruden gjøres klar (Åpenbaringen 19:7).

Bildet av dronningens skjønnhet, nåde, ære og autoritet kan sees i Ester. Enheten i hennes identitet som både en jødisk prinsesse og dronning av det persiske imperiet kan sees i henne uten konflikt. Det er et paradoks i dobbeltbildet, men ingen motsetning.

Det samme gjelder den herliggjorte kvinnen i Åpenbaringen. Hun er kledd i solen, står på månen og har tolv stjerner på kronen. Hun er livmoren for den pågående åpenbaringen av Guds Sønn. Avbildningen av israelittiske motiver og Ekklesia-motiver er slått sammen. Ester er et levende eksempel. Åpenbaringen forklarer mysteriet.

La oss gå tilbake til teksten i Åpenbaringen 12:1. Legg merke til at det refererer til et "stort tegn" - semeion mega på gresk. Dette er et «megasymbol».

Det minner oss om en annen "mega" beskrevet i Efeserne 5:32 - Dette er et stort mysterium. For jeg snakker om Christos og Ekklesiaen. Ordet for "stort mysterium" her er mysterion mega.

Mega-tegnet er det samme som mega-mysteriet. Det har mega betydning.

Du og jeg er en del av den gruppen av myriader av mennesker som utgjør det sammensatte bildet av den herliggjorte kvinnen i Åpenbaringen 12. Vi er også en del av "resten av hennes avkom" - de som bærer Yeshuas vitnesbyrd og holder Guds bud (vers 17).

Jeg tror at jeg mottok dette på min 70-årsdag som et "tegn" til meg personlig for å dedikere det neste tiåret av livet mitt til å tjene den gruppen mennesker, representert ved bildet av den herliggjorte bruden og hennes avkom. Kanskje Gud kaller noen av dere til en lignende innvielse.

Dette er absolutt et mega tegn på mega betydning. Det er også ledsaget av megakrigføring. Åpenbaringen 13 beskriver et fryktelig dyr som prøver å drepe henne. Åpenbaringen 17 beskriver en syndig hore som prøver å forvrenge bildet hennes. Men til syvende og sist vil den herliggjorte bruden i Åpenbaringen 12 seire og ta hennes plass for seier og autoritet.

Ingen kommentarer: