torsdag, september 01, 2022

Kristusmystikeren Wurmbrand: Lengselen etter Gud alene


Den jødisk-lutherske presten Richard Wurmbrand (bildet) satt fengslet i mange år for sin tro på Jesus, flere av dem i fullstendig isolasjon fra omverdenen. Takket være Den norske Israelsmisjon og Hebrew Christian Alliance ble han kjøpt fri for 50.000 norske kroner fra det despotiske kommunistiske regimet i hjemlandet Romania. Jeg kommer aldri å glemme de timene jeg hadde privilegiet sammen med ham under hans Norgesbesøk i 1990, det siste før han døde i 2001, 91 år gammel.  Det satte spor etter seg for ressten av mitt liv.

Jeg tenker stadig på ham, og i den siste tiden har jeg tenkt mye på ham som Kristusmystiker. Wurmbrand tilbrakte som nevnt flere år i isolat-celle. Tre år, for å være nøyaktig. Isolat-cellen lå under bakkenivå, og han hørte ingen lyder. For å bevare sitt sinn fra å bli gal holdt han prekener for seg selv. På grunn av hans ekstraordinære hukommelse, var Wurmbrand i stand til å huske mer enn 300 av disse talene. 100 av dem ble senere utgitt i bokform. Jeg har en signert utgave jeg fikk avWurmbrand selv.

Men det er en annen bok av Wurmbrand som har fanget min interesse den siste tiden, den han skrev om Høysangen: "The Sweetest Song". Min utgave er fra utgivelsesåret 1988. Der skriver Wurmbrand om forfatteren av Høysangen, kong Salomo, som Wurmbrand kaller 'en mystiker'. Det er svært interessant å lese denne kommentaren til Høysangen, fordi Wurmbrand skriver sin kommentar ut fra et jødisk-kristent perspektiv og med erfaringen til en som har delt Kristi lidelsessamfunn. 

"Salomos Høysang tilhører dem," skriver Wurmbrand "som har gjort den største forsakelsen av dem alle: forsakelsen av dem selv. For dem er det bare en ting som teller, Den elskede selv."

Høysangen innledes med bønn så full av lengsel: "Å, om han ville kysse meg med kyss av sin munn! Din kjærlighet er bedre enn vin." (Høy 1,2) 

Wurmbrand siterer et jødisk skrift hvor det heter om denne teksten fra Høysangen, her i min oversettelse: "Ingen annen kjærlighet er som det øyeblikks ekstase når ånd smelter sammen med ånd i et kyss på munnen, dette kildevell ... når munn møter munn, ånd forener seg med den andre og blir en - en kjærllighet."

Så skriver Wurmbrand: "La oss sammenligne disse ordene med de kjedelige, prosaiske og irriterende bønnene som vi vanligvis fremfører og vi vil måtte erkjenne at det er en forskjell på oss og den sjel som er forelsket i Gud - en sjel med en brennende kjærlighet lik en brud. Hun kjenner ingen fred. ingen hvile, før hun finner Gud selv. Alt annet, alle ting, forøker bare hennes lengsel; hennes tørst er å se bare ham. Hun har drukket nok av denne verdens vann og er fremdeles tørst..."

Slik skriver bare en Kristusmystiker - en som selv har drukket djupt av Ånden.

Ingen kommentarer: