mandag, februar 04, 2019

Be for landets grenser

Grensepolitiet i Sverige har gitt justisdepartementet beskjed om at de ikke klarer sitt oppdrag med forlenget grensekontroll. Blant annet har de ikke ressurser til å kontrollere potensielle terrorister. Sverigebönen oppfordrer nå svenske forbedere til forbønn for den utfordrende situasjonen.

Den svenske regjeringen har forlenget den indre grensekontrollen med henvisning til et økt trusselnivå i Sverige. Men nå slår altså grensepolitiet alarm. De mangler personell og utstyr.

Dette har fått det nasjonale bønnenettverket til å gå ut med en spesiell oppfordring til å be. I et opprop skriver de:

"La oss sammen innta vår plass som vektere på muren rundt Sveriges grenser og be om Herrens løsninger på grenseproblemet."

I oppropet understreker Sverigebönen at de ikke tar stilling til politiske spørsmål, men anser det som sitt oppdrag å be for øvrigheten.

Til Världen idag sier Anne Nielsen i Sverigebönens ledelsesgruppe at "det er viktig at vi som kristne ber for landets grenser og for vårt forsvar. Ikke utfra frykt, men på grunn av vårt bibelske oppdrag som er å be for øvrigheten og vårt land."

Jeg oppfordrer norske forbedere til å be for norske grenser og for Nordens grenser.

Ingen kommentarer: