torsdag, februar 14, 2019

Guds trofasthet

Det fortelles at James Hudson Taylor (bildet), den legendariske stifteren av China Inland Mission hadde to små flagg i sitt hjem.
På det ene sto det: 'Ebeneser' og på det andre: 'Jahve-Jireh*.
Det første betyr: 'Hitinntil har Herren hjulpet' og det andre: 'Herren vil sørge for vår fremtid.'
I disse to ytterpunktene lever vi - og Gud viser seg å være trofast.

Ingen kommentarer: