mandag, februar 04, 2019

Den største misforståelsen og det største behovet

Her kommer et betimelig ord fra Jeremiah Johnstone, som jeg har oversatt til norsk:

"En av de største feilene vi kan gjøre i nåtidens profetiske bevegelse er å begrense hvem Gud er basert på vår personlige erfaring alene og ikke i følge Guds fulle råd slik det er åpenbart i Bibelen.

For eksempel: Enkelte profetiske mennesker har gjort seg en djup erfaring med Guds godhet og mildhet, og ut fra den erfaringen, fremstiller de feilaktig Gud som om Han bare er snill og god.  Kategorisk avviser de enhver ide som handler om korreksjon, disiplin og Herrens irettesettelse fordi det har ikke vært en del av deres erfaring.

Profeter med loddesnoren i hendene vil frembringe en sårt tiltrengt balanse til dagens profetiske bevegelse i det de vil forkynne og profetere direkte fra Guds ord. Da vil ingen sider av Guds karakter og natur bli skjult for de brennende hjerter som er desperat etter å få et møte med Jesus Kristus."

- Jeremiah Johnson. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: Jeremiah er personen fremst på bildet.

Ingen kommentarer: