mandag, februar 25, 2019

I Nashville ber de for over en million mennesker med navns nevnelse

De fleste forbinder vel Nashville i USA med 'country and western music' - og med rette. Men akkurat nå pågår det også en gigantisk bønnesatsning i Nashville.

40.000 kristne fra over 400 menigheter i byen har satt seg som mål å be for 500.000 av byens husstander med navn. Det betyr at over en million mennesker løftes inn for Nådens trone med navns nevnelse.

De 40.000 kristne som er med i denne bønneaksjonen både ber og faster. Bønneaksjonen har fått navnet 'Awaken Nashhville', og initiativtageren er pastor Dave Clayton.

Deltagerne tar for seg telefonkatalogen og man har også som mål å skrive et håndskrevet brev til hver eneste en som blir bedt for. Brevet har ett budskap: Å fortelle at den som er blitt bedt for er elsket av Gud!

Dave Clayton er pastor for 'Ethos Church', og er kjent for en menighet med et stort bønnetrykk. Men de så ganske fort at de umulig kunne klare å ta på seg dette bønneoppdraget alene. Pasot Clayton begynte derfor å bygge relasjoner med andre menigheter i Nashville,  og nå er de altså 400 menigheter som står sammen. De står sammen som en menighet, på tross av sine teologiske forskjeller.

Billedtekst: Fra bønneaksjonen i Nashville.

Ingen kommentarer: