torsdag, februar 07, 2019

Hvordan lese en hellig tekst?

Etter hvilke prinsipper bør de hellige Skrifter leses og tolkes? Det er åpenbart at en rekke misforståelser er oppstått på grunn av manglende evne til rett å forstå en hellig tekst.

For eksempel har mange jøder ikke trodd på vår Frelser fordi de har festet seg ved en ordrett tolkning av de profetier som er uttalt om ham, og ikke synes å ha sett at disse er blitt oppfylt bokstavelig. De har ikke sett frigjøring for dem som er i lenker, eller Guds by bygget opp slik som de hadde forestilt seg eller vognene i Efraim utryddet og stridsbuen fra Jerusalem brutt i stykker.

Mange misforståelser om Gud har derfor sin opprinnelse utelukkende i mangelen på evne til å tolke skriften åndelig.

Selv de mest bokstavtro blant dem som tar imot Ordet vet at visse sannheter som er blitt åpenbart i de hellige Skrifter, er fulle av hemmeligheter. De forstandige og ydmyke innser at de ikke kan forklare dem. Hva sier vi for eksempel om profetiene? De er fylt til randen av dunkle ord. Og hvem har ikke blitt slått av de uutsigelige mysterier som Johannes åpenbaring inneholder?

Den bokstavtro finner oppbyggelse i de hellige Skrifter. Han finner så og si Skriftenes nakne ben. Den som har kommet noe lenger, når inn til Skriftens sjel. Den fullkomne har oppdaget den åndelige hemmelighet.

- Origenes (185-254). Gjengitt i Kysse spor av Peter Haldorf. Luther Forlag 2002, side 68.

Billedtekst: Bibelen min.

Ingen kommentarer: