mandag, februar 18, 2019

Gledelig bibellesning

Forut for Bibeldagen spurte jeg mine Facebook venner hvilken bok i Bibelen de leste for tiden. Til nå har 140 personer svart. Få ting har gledet meg mer den siste tiden enn de svarene.

For det første er det gledelig at folk tar seg tid til å svare. Den lille uhøytidelige spørreundersøkelsen viser noe gledelig: mange av de som svarer forteller at de både leser Det gamle- og Det nye testamente samtidig.

Det er bredde i lesningen. Folk leser både Mosebøkene og profetene, ikke bare Salmene.

Dette er gledelig fordi Det gamle testamente er for mange en 'lukket' del av Bibelen. Det nye testamente står for mange i en særklasse. Det har man kanskje lest mange ganger, og så har man lest litt sporadisk i Det gamle. Men de som deltok i denne lille undersøkelsen viser at de leser bok for bok.

Det andre denne undersøkelsen viser er at de fleste leser en bibelbok sammenhengende - altså kapittel for  kapittel, og ikke bare slår opp her og der. Sammenhengende bibellesning er viktig for nettopp sammenhengens skyld! Da forstår man bedre innholdet.

Foto: Bibelselskapet//Dag Kjær Smemo

Ingen kommentarer: