søndag, februar 03, 2019

Hviler Guds velsignelse over det vi sier og gjør?

"Et liv fylt av velsignelser skulle egentlig være kristnes normale liv. Han må være opptatt av dette ene, å ikke hindre velsignelsen fra å strømme gjennom hans liv. Hvis den uteblir, finnes det en åsak til det, og årsaken kan ikke søkes blant ytre omstendigheter.

En gang la jeg merke til en kristen arbeider som var i konflikt med en annen. Jeg hørte hvordan han fremholdt at han  hadde rett, og at det ikke var noe galt med det han sa, eller det han hadde gjort. Men jeg tenkte for meg selv: Broder, du kan ga rett i alt, men hvis vår rettskaffenhet mangler Herrens velsignelse, hva tener den så til?

Alt har slått feil i en tjeneste for Gud der velsignelsen uteblir. 

Hvis vi har som mål å være i Guds vilje, vil vi finne at det blir satt nye grenser for hva vi kan si og for hvordan vi kan leve. For rettskaffenhet i seg selv er ikke vårt mål. Våre handlinger skal ikke prøves på dette: Er de riktige eller gale, men alltid bare det dette ene:

Er Guds velsignelse over dem?"

- Watchman Nee i boken: Brød i ørkenen. Ansgar forlag 1977, side 31.

Ingen kommentarer: