lørdag, januar 23, 2021

Brudgommens blikk


"Det lille jeg ber dere om er at dere skal se på Ham. Hvem kan hindre dere i å vende deres sjels blikk, om det bare var for et øyeblikk om dere ikke kan mer, til denne Herre? Dere er jo i stand til å se på mange stygge ting, skulle dere ikke da se på det vakreste man kan forestille seg? 

Deres Brudgom tar aldri blikket bort fra dere, mine døtre. Han har holdt ut med dere til tross for alle deres stygge og avskyelige synder som dere har begått mot Ham og ikke engang disse har gjort at Han har vendt sitt blikk bort fra dere. Skulle de være fort mye å begjære at dere løfter blikket fra de ytre tingene og vender blikket mot Ham? 

Det eneste Han venter av dere er at dere gir ham et blikk, som Han sier til bruden i Høysangen: 'Å, du min due i klipperevnene, i fjellknausens skjulesteder, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er vakker, og din skikkelse er herlig.' (2,14)

Om dere elsker Ham, kommer dere til å finne Ham. Han verdsetter dette vårt blikk så høyt at Han ikke unnlater å gjøre noe for at vi skal vende vårt blikk mot Ham.

- Teresa av Avila i Fullkommenhetens vei.

Norsk oversettelse Bjørn Olav Hansen

"Se på Ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler." (Hebr 12,3)


Ingen kommentarer: