torsdag, januar 07, 2021

Gud kan forfremme oss

 'Alt har sin tid,' sier Forkynneren. Når vi vandrer med Herren går vi gjennom ulike prosesser, ulike faser og ulike sesonger. Vi kan befinne oss i en fase, for så å 'forfremmes'. Ta David, for eksempel, som gjetet får på Betlehemsmarkene, og som i neste sesong ble Israels konge. Eller Rut, som i en sesong arbeidet ute på markene, mens i neste fase var hun eier av de samme åkrene. I en fase satt Mordekai utenfor palasset, i neste var han innenfor palassets vegger. Vi tjener virkelig en Gud som endrer situasjoner, som innsetter konger og avsetter konger, som promoterer.

Vi trenger ikke bli værende der vi befinner oss i akkurat nå. Gud er overraskelsens Gud. Vår livssituasjon kan plutselig endres. Har vi med Gud å gjøre må vi være forberedt på det uventede. 

Ingen kommentarer: