tirsdag, januar 12, 2021

Min djupeste lengsel


Jeg ble minnet om ordene fra Filipperbrevet i dag, apostelen Paulus' sterke vitnesbyrd: 'Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.' (Fil 1,21)  Av og til må bibeloversetterne legge til ord for å få en god oversettelse fra gresk til norsk, som her. I mitt greske Nytestamente står det uten disse tilføyelsene: 'For meg å leve Kristus og å dø vinning.' Det er et sterkt utsagn og vitnesbyrd. Å leve - Kristus. Å dø - vinning.

Det er min bønn at jeg kan si det samme.

Ikke noe annet enn Kristus.

Jeg er ikke der, men dette er min djupeste lengsel. 

Ingen kommentarer: