tirsdag, januar 05, 2021

Metodistpastor innledet den amerikanske kongressen med å be til hinduistisk avgud


Den demokratiske politikeren og metodistpastoren Emanuel Clever innledet åpningen av USAs 117. kongress søndag, med å be en bønn som inkluderte alle guder før han avsluttet med et kjønnsinkluderende 'amen' og 'awoman'. Seansen, det er vel det rette ordet for dene synkretismen, har vakt berettiget oppsikt.

I et videoklipp som ligger ute på You Tube hører man metodistpresten og politkeren inkludere ulike avguder som ulike kjønn:

"Vi ber i den monoteiske gudens navn, Brahma (en hinduistisk gud), og gud kjent under mange navn og av mabge ulike trosretninger. Amen og Awoman."

Så langt har frafallet kommet.

"Du skal ikke ha andre guder enn meg... Du skal ikke tilbe og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud..." 2.Mos 20,3 og v.5)

Billedtekst: Emanuel Cleaver. Foto: US Office of Photography/Wikipedia.

Ingen kommentarer: