tirsdag, januar 19, 2021

Kjærligheten til Kristus går foran alt

Vi vet ikke sikkert om munken Makarios (ca år 300-391) er forfatteren av Makarios' 'Åndelige homilier'. Disse homilier med sin sterke betoning av Den Hellige Ånds betydning i den kristnes liv, ble til stor velsignelse for blant andre John Wesley og på våre egne breddegrader, den såkalte 'Flodbergkretsen', en gruppe kristne fra ulike sammenhenger kom sammen på økumenisk grunn i Gamla Stan i Stockholm ved begynnelsen av det tjuende århundre.

Makarios, som fikk tilnavnet 'den store', ble født i Øvre Egypt omkring år 300. Han giftet seg motvillig etter press fra foreldrene. Etter at kona og foreldrene døde, solgte han alt han eide og ga det til de fattige. Så ble han utsatt for ondsinnede og falske rykter om at han hadde gjort en kvinne gravid. Da kvinnen skulle føde, fikk hun så store smerter at hun ikke klarte å føde før hun erkjente at hun hadde løyet. Makarios var uskyldig, barnet hadde en annen far. Heldigvis kom mange av de som hadde foraktet ham og ba om tilgivelse.

Helt siden barndommen bar Makarios på en djup lengsel etter Gud. Når anledningen nå bød seg dro akarios ut i ørkenen, hvor han oppsøkte den hellige Antonios. Med Antonios som læremester lærte Makarios det grunnleggende i det monastiske livet. 40 år gammel slo seg ned i Sketis og for resten av livet ledet han en kommunitet med dette stedet som utgangspunkt. 

Det er interessant at dette klosteret - Makariosklosteret - ble under ledelse av Matta al-Miskin - et sentrum for den monastiske vekkelsen i Egypt i vår tid. Matta al-Miskin døde i 2006.

I en av hans åndelige homilier heter det:

"Bare hos Gud finner sjelen ro. Den som har valgt det ensomme livet må regne alt som rører seg i verden som fremmed. Kjærligheten til Kristus går foran alt."

Ingen kommentarer: