tirsdag, oktober 02, 2018

Dette tror jeg ikke på - men dette tror jeg

Reformatoren Jean Calvin har aldri vært min 'cup of tea', verken teologisk eller på annen måte. Hans lære om at noen er forutbestemt til evig fortapelse, mens andre er forutbestemt til evig liv, finner jeg uforenelig med Guds ord og hele mitt Gudsbilde. Jeg deler heller ikke hans syn på nattverden. Men det er ikke dette jeg skal stanse ved nå.

Det er derimot dette utsagnet:

"Gud elsker ikke noe menneske utenfor Kristus."

Skulle det virkelig være slik at Gud hater sitt skaperverk?

Jeg tror ikke det. Mennesket, som er det ypperste av alt Gud har skapt, er jo skapt i Guds bilde: "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." (1.Mos 1,27)

Skulle Gud hate sitt eget bilde?

Jo, det er sant at syndefallet fikk store følger: "Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet..." (Rom 3,10-12a)

Men!

"Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne... Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere." (Rom 5,6 og v.8)

Og vi kjenner den lille Bibel: "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh 3,16)

Guds ord sier: "Dine øyne så meg da jeg var et foster..." (Salme 139,16)

Skulle Gud hate fosteret?

Jeg tror ikke det.

Fosteret er skapt i Guds bilde, elsket av Gud fra unnfangelsen av. Skriften sier at Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjere, jfr For 3,11.

Så, når et menneske blir født, skapes det i Guds bilde, og Gud har selv lagt ned evighetslengselen i  deres hjerte. Skulle Gud hate dette? Jeg tror ikke det.

Hos Jakob finnes det et veldig interessant ord i denne sammenhengen:

"Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss." (Jak 4,5)

Gud har altså ikke bare skapt alle mennesker i sitt bilde, men Han har lagt noe igjen etter seg: evighetslengselen og sin egen ånd.

Skulle Gud hate dette? Absolutt ikke.

Ingen kommentarer: