mandag, februar 11, 2019

Kvinnelig pioner-misjonær var en tidligere slave

Hva skulle vi gjort uten kvinnene og deres misjoninnsats verden over! Og kristne kvinner har vært helt i frontlinjene. I 1823 ble Betsey Stockton, en frigitt slave den første enslige kvinnelige misjonæren i det som er blitt kalt den moderne misjonsbevegelsen. Det er 196 år siden. Norsk Kvinnesaksforbund ble startet i 1884, 61 år etter Betsey ble sendt ut.

Betsey Stockton (bildet) ble født i Princeton i New Jersey i 1798. I tidlig alder ble hun solgt som slave til presten Ashbel Green. På den tiden var han president for The College of New Jersey, nåværende Princeton University.

Betsey fikk tillatelse til å gå på kveldsskole ved colleget. Vinteren 1815 fikk livet hennes en dramatisk vending idet en vekkelse brøt ut på skolen. Hun bestemte seg for å bli en kristen, og ble døpt i First Prebyterian Church. Kort tid etter ble hun satt fri fra Greens-familien som støttet anti-slaveribevegelsen. En lov hindret henne likevel å bli helt fri som slave. Av denne grunn fortsatte hun å arbeide for Green-familien som tjener, men nå i lønnet stilling. Green-familien behandlet henne som et familiemedlem og sørget for at hun kunne fortsette sin utdannelse.

Etterhvert som hun modnet som kristen fikk hun kall til å reise ut som misjonær. Drømmen var å reise til Afrika, men før hun kom dit fikk hun tilbud fra American Board of Commissions for Foreign Missions om å reise til Hawaii. Dit kom hun i 1823. Hun hadde spart penger mens hun arbeidet for Green-familien og denne familien bidro også sterkt økonomisk for å sende henne ut som misjonær. Beklageligvis måtte Betsey forlate Hawaii i 1825 da en hun reiste sammen med ble syk. Men før hun reiste trente hun opp nasjonale vitner som kunne ta seg av arbeidet de hadde startet opp.

Vel hjemme igjen tok hun seg av sin dødssyke venninne og samtidig startet hun opp et arbeid for urbefolkningsgrupper i Amerika. Det bør nevnes at Betsey Stockton noen år før hun døde underviste prestestudenter i afrikansk-amerikansk historie, engelsk, litteratur og matematikk. Hun døde i oktober 1865.

Ingen kommentarer: