fredag, februar 24, 2023

Estlands nasjonaldag - vi velsigner land og folk


I dag feirer Estland nasjonaldagen! Estand er det minste og det nordligste landet av de tre selvstendige republikkene som utgjør Baltikum. Landet grenser mot Østersjøen i nord og vest, mot Latvia i sør og til Russland i øst. Landet, som har 1,3 millioner innbyggere, ble grunnlagt 24.febrar 1918. Estland er medlem av FN. NATO og EU.

Selv har jeg hatt gleden av å besøke Estland rett etter at landet fikk sin selvstendighet etter å ha vært okkupert av daværende Sovjetunionen. Under besøket talte jeg i den gamle Metodistkirken i Tallinn, landets hovedstad hvor biskop Olav Pärnamets var pastor. 

I tillegg er familien vår nært knyttet til Estland gjennom Helina Høyland, daværende Vatsel, som var Au Pair i vår familie og er blitt en del av familien vår. 

I dag velsigner vi Estland, og estere både i hjemlandet og utenlands. Vi ber om Guds beskyttelse og om framgang. 

Ingen kommentarer: