fredag, februar 24, 2023

Det finnes lys i det beksvarte mørket i Ukraina


I dag er det på dagen ett år siden dødsrikets porter ble åpnet på europeisk jord. og Vladimir Putins brakte død, ødeggelser og forferdelse, inn over nabolandet. Et besvart mørke har senket seg over Ukraina. Den norske forsvarssjefen anslår totalt 300.000 drepte og sårede soldater og sivile - 6, 6 millioner har flyktet fra hjemlandet. Ca åtte millioner er internt fordrevne.

I lillegg kommer krigens traumer, redsler, voldtekter, krigsforbrytelser. De mange foreldreløse, hjemløse, de sultne, de som manger livsviktige medisiner. De mest sårbare. de funksjonshemmede.

Men midt i dette beksvarte mørket finnees det likevel håp! Mennesker kommer til ttro på Jesus, menigheter vokser, og det pågår et  enormt hjelpearbeid. Jeg vil gjerne trekke frem det viktige arbeidet til to norske aktører:ovnene som Bønnesenteret i Levanger har tatt initiativet til. Ovnene produseres i Ukraina for en billig penge, og som gis gratis til de som har mistet hus og hjem og trenger et ildsted for å lage mat og varme seg. Så har vi Halvard Hasseløy og hans organisasjon 'Open Heart', som hjelper nødstedte over hele Ukraina. Jeg takker Herren for begge to aktørene, og oppfordrer norske kristne til å støtte deres viktige arbeid for de sårbare.

Til tross for krigens redsler, groteske ødeleggelser og menneskelig fordervelse, fortsetter noen nordmenn å støtte opp om despoten Putin. Evangelist Gjermund Kvamme og pastor Malvind Børresen gjengir fortsatt russiske soldatsanger og direkte lovsanger som hyller Russland. De gjengir også begeistret Putin og russiske mediers krigsreorikk. Utrolig nok. Snakk om forførelse og åndelig mørke!

Vi fortsetter å stride i bønn for Ukraina. Det er der den virkelige kampen utkjempes. Ondskapen skal ikke å seire.

Ingen kommentarer: