mandag, april 03, 2023

Russlands jøder: Tiden for 'fiskerne' synes å være over - tiden for 'jegerne' er her!


Avisen Karmel-Israel Nytt melder at Jewish Agency har tatt en pause i arbeidet med å få russiske jøder til å immigrere til Israel. Årsaken er ifølge The Jerusalem Post at russisk rettsvesen ennå ikke har tatt en avgjørelse om The Jewish Agency skal erkæres for å være en 'utenlandsk agent' og forbys.

At Jewish Agency ikke lenger vil være i stand til å hjelpe jøder ut av Russland, vil gjøre det nye vanskeligere for jøder å komme seg ut av Russland og få hjelp til å vende hjem til Israel. 

Siden krigen i Ukraina startet for ett år har minst én av åtte russiske jøder forlatt Russland, skriver den britiske nyhetskanalen BBC. Ifølge The Jewish Agency for Israel, som er verdens største ideelle jødiske organisasjon, hadde Russland en jødisk befolkning på 165.000 før krigen startet. Siden mars har 20.500 av disse flyktet til Israel, ifølge organisasjonen. I tillegg skal tusenvis emigrere til andre land.

Dette innevarsler en helt ny tid: Tiden for 'fiskerne' som profeten Jeremia profeterte om synes nå å være over. Tiden for 'jegerne' er her: "Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres eget land, det som jeg ga deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." (Jer 16,14-16)

Ingen kommentarer: