torsdag, april 20, 2023

Daniel og vår profetiske tid

Daniel gir en profetisk skildring av Guds hellige allianse som vil være motgiften til fiendens planer og innretninger i denne nåværende tiden. Konsolideringen av guddommelig åpenbaring sammen med forbønn/profetisk forkynnelse vil gi den kraften som skyver tilbake riker av lovløshet som slippes løs i dag. Disse vil være vekterne på muren som det er profetert om i Jesaja 62:6-7.

Daniel fokuserte sin oppmerksomhet på himmelen gjennom bønn og faste for å forstå den åndelige konflikten som raser i den himmelske sfæren. Ved å gjøre det posisjonerte han ham for et besøk fra himmelen som svar på hans hengivenhet.

De edle egenskapene vi leser om som involverer Daniels karakter og forpliktelse til sannhet, gir stor innsikt for denne oppgaven. Det som vil bli født gjennom denne åndelige dynamikken er ikke å bli berørt av menneskehender (menneskets oppfatninger, tradisjoner og formler), men i stedet Åndssponset og Åndsledet.

"Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg."  (Matt 11,12)

De som virkelig hungrer etter å se Guds åndelige regjering fødes og fungere, må innta sin stilling som vektere og få Herrens autoritet gjennom bønn, faste og profetisk forkynnelse i samsvar med himmelen. Dette er en strategi for denne sesongen.

- Paul Keith Davis/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: