onsdag, oktober 23, 2019

Ganske enkelt genialt

Genialt! Ganske enkelt genialt! To nonner utfordrer hele den mektige amerikanske våpenlobbyen og våpenindustrien, og vinner viktige seire.

Det var så oppmuntrende å lese Asle Finnseth's reportasje i Vårt Land lørdag! Den utrolige historien om de to nonnene - søster Judy og søster Val, begge 77 år gamle, viser til fulle at kjærlighet til Gud gjør oppfinnsom. Men det slår meg: det må til noen skikkelige kvinnfolk for å finne løsninger på galskapen i denne verden.

Nå skal ikke jeg ødelegge leseopplevelsen ved å fortelle deg alt i den velskrevne artikkelen til journalist Finnseth, om du ikke har lest den, men bare gi deg en smakebit.

Det geniale med de to nonnene er at de kjøpte aksjeer i selskaper som produserer våpen, slik at de kan utøve innflytelse innenfra og forsøke å få til endringer. Hvorfor har ingen tenkt på det før? Det måtte til noen nonner. Om det nytter? Hør bare:

Ved generalforsamlingen til Sturm Ruger, USAs største produsent av skytevåpen til privat bruk, 8.mai i fjor, fremmet nonnene et resolusjonsforslag som handlet om begresninger av skader assosiert med våpenprodukter. Som forslagsstillere eide de bare 0,009 prosent av i alt 17 millioner aksjer. Men hvis resolusjonen fikk flertall, ville Sturm Ruger & Co Inc få forelagt tre krav:

* Å utrede selskapets risiko for tap av omdømme og inntekter knyttet til våpenvolden i USA.

* Å bevise at selskapet følger med i, og registrerer voldsepisoder der Rugers rifler, revolvere og pistoler blir brukt.

* Å dokumentere hva selskapet gjør for å utvikle og produsere sikrere våpen og våpenprodukter.

Ingen trodde resolusjonen skulle bli vedtatt. Bortsett fra de katolske nonnene. Men hele 69 prosent stilte seg på nonnenes side! Resolusjonen ble vedtatt.

Det nytter!

Og det er det virkelig behov for. Hør bare:

* Hvert år drepes i snitt 36.383 amerikanere med håndvåpen.
* USA har 25 ganger flere drap med håndvåpen per år enn andre høyinntektsland
* Håndvåpen er den nest hyppigste dødsårsaken i USA
* Nærmere en million nålevende amerikanske kvinner har blitt skutt eller skutt mot av partneren.
* 58 prosent av voksne amerikanere oopgir at i løpet av livet sitt har enten de selv, eller noen de har omsorg for, opplevd vold med håndvåpen.

Ingen kommentarer: