mandag, oktober 07, 2019

Om å telle bibelsk

Så har vi begynt på en ny uke, sier mange, når de tar fatt på mandagen. Men ikke så om du teller bibelsk. Mandagen er allerede ukens andre dag.

Leser vi evangeliene er søndagen 'den første dag i uken', og den er oppstandelsesdagen. Vår uke starter med 'Sønnens dag', Jesu seierrike oppstandelse fra de døde, så når mandagen kommer er vi allerede godt i gang med uken. Og tenk hvilken start vi får! Finere kunne det ikke bli.

Leser vi skapelsesberetningen i 1.Mos 1, vil vi også se at Gud skapte mennesket på den sjette dagen, så menneskets første dag er sabbaten, hviledagen. I Guds rike kommer hvilen før arbeidet, ikke motsatt. Vi hviler først, så arbeider vi.

Om vi bare lærte oss til å telle bibelsk og forstod innholdet av disse dagene jeg her snakker om ville livene våre se ganske annerledes ut. Da gjør det ikke så så mye om det blåser opp til uvær, vi står han av. Da er det greit med mandag mårrå blues.

Ingen kommentarer: