lørdag, oktober 19, 2019

Syriske kristne - sviktet av Trump, i skvis mellom tyrkere og kurdere

Jeg har vært litt fraværende de siste dagene. Tankene og bønnene mine har vært et bestemt sted: hos kurderne og de assyriske kristne. Når disse linjene skrives er over 200.000 mennesker på flukt. Mange av dem våre trossøsken. Donald Trump lovte å være forfulgte kristnes fremste talsmann og skulle sørge for deres sikkerhet. Nå er hans politikk en sterkt medvirkende årsak til å de må flykte fra alt de har kjært og for sine liv - enda en gang.

Og kurderne, som heltemodig sørget for å bekjempe IS, blir sveket og må kjempe mot den tyrkiske militærmaskinen. Det er verdenssamfunnets takk for innsatsen. På en måte er Norge trukket med i Erdogans galskap. Tyrkia er jo et NATO-land som oss. Da hjelper det ikke om vi ikke lenger sørger for de sofistikerte våpnene Tyrkia bruker til å drepe med.

Kristne i Nord-Syria har all grunn til å være redde for å komme i skvis mellom tyrkiske og kurdiske styrker. Tyrkiske raketter har rammet flere byer med en kristen befolkning. Det dreier seg blant annet om landsbyen Ras al-Ayn og Al-Darbasiyah. I landsbyen Tal Jihan er en syrisk-ortodoks kirke skadet på grunn av et rakettangrep.

De siste 10 årene har kurderne vært de kristnes beskyttelse. Våre kristne trossøsken som flyktet fra drapsmaskinen IS, søkte tilflukt i de kurdiske områdene i den nordlige delen av Syria. Nå er de på flukt igjen. Hvor skal de vende seg? Donald Trump har sviktet dem. Kanskje kan de syriske kristne håpe på mer beskyttelse fra sine ortodokse venner i Russland?

Det vi kan gjøre er å be. La oss følge oppfordringen fra misjonsorganisasjonen Back to Jerusalem, og bruke de neste 30 dagene ti å be for denne forferdelige situasjonen, for våre syrisk-kristne venner, for kurderne, og for alle som lider.

Ingen kommentarer: