torsdag, oktober 31, 2019

Hammerslagene som forvandlet Europa

Det er ingen tvil om at Gud reiste opp Martin Luther. Det er heller ingen tvil om at han var en mann av sin tid, med feil og mangler og skrøpeligheter - og synder.

Men han avdekket for tidens kirke sannheten om at mennesker 'ufortjent og av hans nåde blir  kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.' (Rom 3,24). Det var påkrevet den gangen, som nå. Luthers gjenoppdagelse av denne bibelske sannheten brakte frihet for de bundne - i tusentalls - den gangen, som nå.

Det er det all grunn til å løfte frem igjen på selve Reformasjonsdagen, 31.oktober. Så i dag takker jeg Gud for Martin Luther.

31. oktober er dagen da Martin Luther publiserte sine 95 teser. Dette regnes som begynnelsen på Reformasjonen. Hammerslagene på slottsdøra i Wittenberg, ga gjenklang over hele Europa, og rystet ikke bare Romerkirken, men statsapparatet i en rekke land. Dette er en periode med store omveltninger - både politisk som religiøst. Det er en tid av forfølgelse, og oppstander. Reformasjonen var ikke bare et oppgjør med visse sider av Den romersk-katolske kirkes lære - men også av dens dominans - både politisk som religiøst. Paradoksalt nok har reformasjonen både fremmet eneveldige diktaturer og demokratisering. Reformasjonen gjorde den kristne tro mer personlig og inderlig, men samtidig har den fremmet sekularisering. Den førte også med seg protestantismens sykdom: splittelsene.

Det er forøvrig tankevekkende at Østkirken, Den ortodokse kirke, ikke har hatt noe behov for noen reformasjon.

Men det var gjenoppdagelsen av 'rettferdiggjørelsen' jeg ville løfte frem denne dagen, og samtidig få gratulere mine lutherske venner med dagen. Egentlig er det vel en dag for alle troende, som har sprungert ut fra reformasjonstreet, uansett kirketilhørighet.

I Luthers oversettelse av Rom 3,24 heter det:

'Vi holder for at mennesket blir rettferdiigjort uten lovgjerninger, ved troen alene.'

Om Luthers forhold til Bibelen kan mangt og mye sies, men her er hva han selv skrev om det å tolke Guds ord. Jeg har hentet sitatet fra Carl Fredrik Wisløff's bok: 'Martin Luthers teologi', hvor Wisløff innleder sitatet med følende: 'Å tolke Bibelen, det kan bare den som kjenner Kristus i troen, han som er Bibelens herre og dens egentlige budskap.' Så kommer sitatet:

'Når fortolkerne løper med uvaskede hender og føtter inn i de Hellige Skrifter, og bringer med seg sine menneskelige tilbøyeligheter og lar fornuften råde, som de selv sier - da faller de uunngåelig i alle slags villfarelser.'

Det er et Luther-sitat vel verd å ta med seg i det 21.århundre.

Ingen kommentarer: