torsdag, november 21, 2019

Et indre lys fyller våre hjerter

Gud vår far, hjelp oss til alltid å huske at du elsker oss. Og når vi innser at ingen ting kan skille oss fra deg, åpner troens tillit en vei som leder oss opp mot en fredfylt glede.

Barmhjertighetens Kristus, du gjør det mulig for oss å vende oss til deg, og et indre lys fyller våre hjerter. Da kan vi be med disse ordene: Jesus, min glede, mitt håp og mitt liv.

Lykkelige er de som fra den oppstandne øser en tillit som aldri tar slutt, som aldri slites ut.

- Bror Roger av Taize i boken: I alle ting en stille glede.

Ingen kommentarer: