torsdag, juni 08, 2023

Den frihet som kommer av nøysomhet og enkelhet, del 2

Nåtidig kultur er hjemsøkt av en lidenskap etter å eie. Vi lever etter livsmottoet: 'Mer er bedre'. Illusjonen er at det er definisjonen på det gode liv. Ofte aksepterer vi dette utsagnet uten å stille spørsmål. Resultatet av denne lysten etter velstand i samtidens vestlige samfunn er, ikke bare en fremmedgjøring, men en nærmest fullstendig fravær av en berørig av realitetene i det virkelige livet. Dette jaget etter å eie skaper en følelse av fragmentering. Vi føler oss anstrengte, rastløse og pusten bliir overfladisk. 

Kompleksiteten ved det å stadig måtte skynde oss, jage fremover, truer med å overvelde oss, og det syynes ikke som det finnes noen måte å komme seg unna dette rotteracet på. 

Kristen nøysomhet og enkelhet frir oss fra denne moderne formen for mani. Et bibelord som passer til vår tid, men som sjeldent løftes fram er 1.Tim 6,6: "Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning."

Nøysomhet bringer sunnhet og er en tilregnelighetssjekk til vår tvangsmessige ekstravaganse, og fred til vår rastløse sjel. Den tillater oss å se materielle ting for hva de er - goder til å omfavne livet med, ikke for å undertrykke livet. Når det skjer blir mennesker igjen viktige for oss, og vennskap viktigere enn eiendom. Nøysomhet og enkelhet gjør det mulig å leve et liv i integrtet, og ikke på bekostning av andre, ansikt til ansikt med den forferdelige realiteten den globale landsbyen representerer.

Kristen nøysomhet og det enkle liv er ikke et kjipt forsøk på å respondere på deet økologiske holocaust som truer med å oppsluke oss. Den er heller ikke født ut av frustrasjon over en økende teknologisk fremmedgjøring, men er djupt og solid fundamentert i både Det gamle- og Det nye testamente. Ikke minst er det personifisert gjennom det liv Jesus levde.

fortsettes

Ingen kommentarer: