lørdag, mai 25, 2019

Avslør demoniske døråpninger, del 2

Brudd på Guds standard åpner dørene for demonisk innflytelse.

De som lever av Guds sannhet omvender seg fra sine synder raskt, og dermed kan ikke fienden infiltrere deres saker. Men den som bryter Guds standard åpner dørene for mørket.

Det er vel unødvendig å si det, men synd er utbredt i denne verden. Mange mennesker er opptatt med å synde mesteparten av tiden. De ser bort fra og ignorerer Guds ord og dets Forfatter. De ser ingen grunn til å stoppe det livet de lever.

Som et resultat etableres formidable syndige strukturer og innflytelsen fra mørket råder grunnen.

Det siste vi ønsker å gjøre er å ta del i djevelens skitne arbeid. Se 1.Kor.10,20. Det er årsaken til at vi må ha full oppmerksomhet overfor alle advarslene og formaningene vi finner beskrevet i Skriften - i både Det gamle og Det nye testamente - slik at vi kan være fullt oppmerksomme på det som foregår rundt oss.

Jeg ønsker å avsløre de ulike dørene som demonisk aktivitet kan slippe igjennom slik at du kan bli stående i gapet som forbeder for Guds arbeid og være best mulig informert.

Husk dette: onde ånder har ingen virkelig autoritet til å influere noe som helst uten at vi har gitt dem tillatelse til det. Tilstedeværelsen av visse syndige forhold gir dem den autoriteten de trenger for å sette opp en operasjonsbase fra hvilken de kan utføre sin undertrykkelse.

I neste del skal jeg gi deg åtte døråpninger for å slippe onde ånder til.

fortsettes

Ingen kommentarer: