fredag, mai 31, 2019

Bli en gjenspeiling

'Bli en gjenspeiling av det du ønsker å se i andre. Hvis du ønsker kjærlighet, gi kjærlighet. Hvis du ønsker ærlighet, vær ærlig. Hvis du ønsker respekt, gi respekt. Det du ønsker å få, skal du selv gi.

Det var årsaken til at vår Herre sier:

"Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og profetene." (Matt 7,12)'

- Hl.Symeon den nye teologen. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: