fredag, mai 24, 2019

Kirke ville dekke over kors under Ramadan

Korset vekker anstøt! I den nordlige delen av Storbritannia har en menighet tilhørende Den anglikanske kirke, St. Matthew og St. Luke, i Darlington, åpnet opp kirkene sine for muslimsk bønn under Ramadan. De har også tilbudt å dekke til kors og kristne bilder, slik at muslimene som vil bruke kirkesalen til bønnerom, ikke skal bli støtt.

Protestene mot dette tiltaket har vært så sterke at stiftsledelsen i Den anglikanske kirke, har satt foten ned.


Det var avisen The Times som først omtalte saken.

Det hele begynte med et møte mellom presten Lissa Scott og politikeren Gerald Lee. De kom frem til at kirkens muslimske naboer skulle innbys til bønn og til felles 'iftar', som altså er det måltidet som avslutter muslimenes fastemåned, Ramadan.

I følge The Times var planen at de muslimske mennene skulle få be i kirkesalen, mens kvinnene ble henvist til et annet rom.

Ingen kommentarer: